Informacja dla ROLNIKÓW

OBOWIĄZEK REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI NALEŻY DOKONAĆ:

1.  POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU NA URZĘDOWYM FORMULARZU DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://pssewieliczka.wsse.krakow.pl/index.php/druki
LUB
2.  BEZPOŚREDNIO W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W WIELICZCE, UL. STROMA 11.

NIEODPŁATNY WNIOSEK WPIS DO REJESTRU SKŁADAJĄ ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

1. PRODUKCJA PIERWOTNA;
2. DOSTAWY BEZPOŚREDNIE;
3. ROLNICZY HANDEL DETALICZNY;
4. GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

NIEODPŁATNY WNIOSEK O ZATWIERDZENIE I WPIS DO REJESTRU SKŁADAJĄ ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

1. PRODUKCJA W WARUNKACH DOMOWYCH
2. INNY RODZAJ DZIAŁALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWEJ

WSZELKIE INFORMACJE DOT. REJESTRACJI DOSTĘPNE SĄ POD NUMEREM TELEFONU:
12 288-01-38 WEW. 105.

UWAGA !
BRAK REALIZACJI OBOWIĄZKU REJESTRACJI WW. DZIAŁALNOŚCI
SKUTKUJE KARĄ GRZYWNY W WYSOKOŚCI OD 1000 ZŁ DO 5000 ZŁ.

1. Produkcja pierwotna- oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego BEZ PROWADZENIA SPRZEDAŻY;

2. Dostawy bezpośrednie - oznacza bezpośrednie dostawy dokonywane przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego (m.in. sprzedaż na targu) lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawy bezpośrednie mogą obejmować produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby — uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego;

3. Rolniczy Handel Detaliczny oznacza handel detaliczny polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemużywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego tj. ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego.

W trakcie uprawy, zbioru, magazynowania i transportu owoce i warzywa narażone są na pojawiające się zagrożenia, które musi brać pod uwagę i im zapobiegać każdy, kto produkuje, skupuje lub przetwarza te produkty. Szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne (takie jak patogenne bakterie i wirusy), gdyż owoce i warzywa często spożywane są na surowo, bez obróbki cieplnej odpowiedniej do wyeliminowania zagrożenia. Spożycie produktów zakażonych patogennymi mikroorganizmami może prowadzić do zatruć pokarmowych, a także poważnych komplikacji zdrowotnych.

Główne źródła patogennych mikroorganizmów w owocach i warzywach to stosowane w trakcie uprawy: zanieczyszczona woda, gleba, nawozy, ścieki, a także ludzie, którzy pracując w styczności z owocami i warzywami, jednocześnie są nosicielami patogenów.

Podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw obejmują:
• ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców i warzyw;
• zapewnienie wszystkim pracownikom produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw dostępu do toalet stałych lub przenośnych odpowiednio zaprojektowanych w celu zapewnienia higienicznego usuwania odpadów i zanieczyszczeń, gwarantujących brak możliwości przeciekań do wód gruntowych w pobliżu plantacji;
• stosowanie do uprawy, w tym nawadniania i rozcieńczania środków ochrony roślin (pestycydów) oraz nawozów wyłącznie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów (nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami). Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki jej dostarczania;
• egzekwowanie obowiązku mycia rąk przed przystąpieniem do pracy, zawsze po skorzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach, gdy mogło dojść do zanieczyszczenia rąk;
• zalecane jest stosowanie czystych rękawiczek jednorazowych oraz odzieży ochronnej ograniczających do minimum bezpośredni kontakt człowieka z produktem;
• bezwzględne przestrzeganie zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel, żółtaczka;
• zapewnienie czystości i odpowiedniej jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru;
• opracowanie procedury dotyczącej mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni;
• przeprowadzanie systematycznych szkoleń dla pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym;

Ponadto, należy pamiętać, że każdy pomiot działający na rynku spożywczym musi potrafić zidentyfikować odbiorcę swoich produktów, a także dostawcę, od którego otrzymał środek spożywczy. Istotne jest zachowanie dokumentów, na podstawie których identyfikacja dostawców i odbiorców będzie możliwa. Informacje dotyczące dostawców i odbiorców muszą zostać przekazane na żądanie właściwych władz.

Zobacz także → Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej 
przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI NALEŻY DOKONAĆ:

1.  POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU NA URZĘDOWYM FORMULARZU DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://pssewieliczka.wsse.krakow.pl/index.php/druki
LUB
2.  BEZPOŚREDNIO W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W WIELICZCE, UL. STROMA 11.

NIEODPŁATNY WNIOSEK WPIS DO REJESTRU SKŁADAJĄ ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

1. PRODUKCJA PIERWOTNA;
2. DOSTAWY BEZPOŚREDNIE;
3. ROLNICZY HANDEL DETALICZNY;
4. GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE


NIEODPŁATNY WNIOSEK O ZATWIERDZENIE I WPIS DO REJESTRU SKŁADAJĄ ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

1. PRODUKCJA W WARUNKACH DOMOWYCH
2. INNY RODZAJ DZIAŁALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWEJ

WSZELKIE INFORMACJE DOT. REJESTRACJI DOSTĘPNE SĄ POD NUMEREM TELEFONU:
12 288-01-38 WEW. 105.

UWAGA !
BRAK REALIZACJI OBOWIĄZKU REJESTRACJI WW. DZIAŁALNOŚCI
SKUTKUJE KARĄ GRZYWNY W WYSOKOŚCI OD 1000 ZŁ DO 5000 ZŁ.

1. Produkcja pierwotna- oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego BEZ PROWADZENIA SPRZEDAŻY;

2. Dostawy bezpośrednie - oznacza bezpośrednie dostawy dokonywane przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego (m.in. sprzedaż na targu) lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawy bezpośrednie mogą obejmować produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby — uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego;

3. Rolniczy Handel Detaliczny oznacza handel detaliczny polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemużywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego tj. ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego.

W trakcie uprawy, zbioru, magazynowania i transportu owoce i warzywa narażone są na pojawiające się zagrożenia, które musi brać pod uwagę i im zapobiegać każdy, kto produkuje, skupuje lub przetwarza te produkty. Szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne (takie jak patogenne bakterie i wirusy), gdyż owoce i warzywa często spożywane są na surowo, bez obróbki cieplnej odpowiedniej do wyeliminowania zagrożenia. Spożycie produktów zakażonych patogennymi mikroorganizmami może prowadzić do zatruć pokarmowych, a także poważnych komplikacji zdrowotnych.

Główne źródła patogennych mikroorganizmów w owocach i warzywach to stosowane w trakcie uprawy: zanieczyszczona woda, gleba, nawozy, ścieki, a także ludzie, którzy pracując w styczności z owocami i warzywami, jednocześnie są nosicielami patogenów.

Podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw obejmują:
• ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców i warzyw;
• zapewnienie wszystkim pracownikom produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw dostępu do toalet stałych lub przenośnych odpowiednio zaprojektowanych w celu zapewnienia higienicznego usuwania odpadów i zanieczyszczeń, gwarantujących brak możliwości przeciekań do wód gruntowych w pobliżu plantacji;
• stosowanie do uprawy, w tym nawadniania i rozcieńczania środków ochrony roślin (pestycydów) oraz nawozów wyłącznie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów (nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami). Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki jej dostarczania;
• egzekwowanie obowiązku mycia rąk przed przystąpieniem do pracy, zawsze po skorzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach, gdy mogło dojść do zanieczyszczenia rąk;
• zalecane jest stosowanie czystych rękawiczek jednorazowych oraz odzieży ochronnej ograniczających do minimum bezpośredni kontakt człowieka z produktem;
• bezwzględne przestrzeganie zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel, żółtaczka;
• zapewnienie czystości i odpowiedniej jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru;
• opracowanie procedury dotyczącej mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni;
• przeprowadzanie systematycznych szkoleń dla pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym;

Ponadto, należy pamiętać, że każdy pomiot działający na rynku spożywczym musi potrafić zidentyfikować odbiorcę swoich produktów, a także dostawcę, od którego otrzymał środek spożywczy. Istotne jest zachowanie dokumentów, na podstawie których identyfikacja dostawców i odbiorców będzie możliwa. Informacje dotyczące dostawców i odbiorców muszą zostać przekazane na żądanie właściwych władz.

Zobacz także → Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej 
przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw

Światowy Dzień Gruźlicy

Światowy Dzień Gruźlicy

Przesłanie Światowego Dnia Gruźlicy w 2019 roku:

It' s time!- To już najwyższa pora!

 

GRUŹLICA NA ŚWIECIE

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia w 2017 roku na gruźlicę zachorowało 10,0 mln osób na świecie: 5,8 mln mężczyzn, 3,2 mln kobiet i 1,0 mln dzieci. Dwie trzecie chorych na gruźlicę na świecie to mieszkańcy 8 krajów (Indie, Chiny, Indonezja, Filipiny, Pakistan, Nigeria, Bangladesz, RPA). Zapadalność na gruźlicę różniła się znacznie między krajami. W większości krajów o dużych dochodach wynosiła poniżej 10 zachorowań na 100 000; w 30 krajach- od 150 na 400 i w kilku- powyżej 500 (Mozambik, Filipiny, RPA). W 2017 roku 16% chorych na gruźlicę zmarło z jej powodu (w 2000 roku- 23%). Globalnie zapadalność na gruźlicę wynosi 133 na 100 000 (od 120-148). Więcej informacji na stronie Instytutu Chorób Płuc i Gruźlicy w zakładce  "Aktualności". http://www.igichp.edu.pl/

JASNE JAK SŁOŃCE

JASNE JAK SŁOŃCE

Ruszyła kampania edukacyjno- informacyjna „Jasne jak słońce”. O skutkach nadmiernego narażenia na promieniowanie UV i negatywnych aspektach korzystania z solariów będzie mówić aż dziewięciu zaangażowanych ambasadorów. Wśród nich są wpływowi youtuberzy, twórcy związani z innowacyjną aplikacją Tik Tok i blogerzy. 

Nadmierne eksponowanie skóry na promienie UV może doprowadzić nawet do wystąpienia tak poważnych chorób, jak nowotwór skóry. Wciąż istnieje konieczność informowania o tym ogółu społeczeństwa. Nie każdy zdaje sobie również sprawę z tego, jakie są negatywne skutki korzystania z solariów. Stąd potrzeba kampanii edukacyjno- informacyjnej, która jest organizowana pod hasłem „Jasne jak słońce”. Już samo hasło zwraca uwagę na to, by nie zapominać o z pozoru oczywistych kwestiach, jak ochrona przed nadmiernym eksponowaniem skóry na promieniowanie UV. Adresatem kampanii jest ogół społeczeństwa, a w szczególności dzieci, młodzież, rodzice i właściciele solariów.

 

Więcej informacji:

https://jasnejakslonce.pzh.gov.pl

https://www.facebook.com/UVJasnejakslonce

https://www.instagram.com/uvjasnejakslonce/

 

 

Pliki do pobrania
Download this file (liceum.pdf)Liceum
Download this file (podstawowka.pdf)Podstawówka
Download this file (przedszkola.pdf)Przedszkola

WHO wprowadza nową globalną strategię grypy

WHO wprowadza nową globalną strategię grypy

WHO opublikowała dziś Globalną Strategię Grypy na lata 2019-2030, której celem jest ochrona ludzi we wszystkich krajach przed zagrożeniem grypą. Celem strategii jest zapobieganie grypie sezonowej, kontrola rozprzestrzeniania się grypy ze zwierząt na ludzi i przygotowanie do kolejnej pandemii grypy.

„Zagrożenie grypą pandemiczną jest zawsze obecne”, powiedział dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Trwające ryzyko pojawienia się nowego wirusa grypy przenoszonego ze zwierząt na ludzi i potencjalnie wywołującego pandemię jest realne. Pytanie nie dotyczy tego, czy będziemy mieli kolejną pandemię, ale kiedy. Musimy być czujni i przygotowani - koszt poważnej epidemii grypy znacznie przewyższy cenę zapobiegania ”.

Grypa pozostaje jednym z największych wyzwań zdrowia publicznego na świecie. Co roku na całym świecie szacuje się, że 1 miliard przypadków, z czego 3 do 5 milionów to ciężkie przypadki, co skutkuje 290 000 do 650 000 zgonów związanych z grypą. WHO zaleca coroczne szczepienie przeciwko grypie jako najskuteczniejszy sposób zapobiegania grypie. Szczepienie jest szczególnie ważne dla osób o podwyższonym ryzyku poważnych powikłań grypy i pracowników służby zdrowia. 
 
Nowa strategia jest najbardziej wszechstronną i daleko idącą, którą WHO kiedykolwiek opracowała dla grypy. Przedstawia on ścieżkę ochrony populacji każdego roku i pomaga przygotować się do pandemii poprzez wzmocnienie rutynowych programów. Ma dwa główne cele:
 

  1. Budowanie silniejszych możliwości kraju w zakresie nadzoru i reagowania na choroby, zapobiegania i kontroli oraz gotowości. Aby to osiągnąć, wzywa każdy kraj do stworzenia dostosowanego programu grypy, który przyczynia się do krajowej i globalnej gotowości i bezpieczeństwa zdrowotnego.
  2. Opracuj lepsze narzędzia do zapobiegania, wykrywania, kontroli i leczenia grypy, takie jak bardziej skuteczne szczepionki, leki przeciwwirusowe i leczenie, w celu udostępnienia ich wszystkim krajom.

„Dzięki partnerstwom i specyficznym dla danego kraju pracom, które wykonywaliśmy przez lata, świat jest lepiej przygotowany niż kiedykolwiek wcześniej na kolejny wielki wybuch, ale wciąż nie jesteśmy wystarczająco przygotowani” - powiedział dr Tedros. „Ta strategia ma na celu doprowadzenie nas do tego punktu. Zasadniczo chodzi o przygotowanie systemów opieki zdrowotnej do zarządzania wstrząsami, a dzieje się tak tylko wtedy, gdy systemy opieki zdrowotnej są silne i zdrowe ”.

Aby skutecznie wdrożyć tę strategię, niezbędne są skuteczne partnerstwa. WHO rozszerzy partnerstwa w celu zwiększenia badań, innowacji i dostępności nowych i ulepszonych globalnych narzędzi grypy, z których skorzystają wszystkie kraje. Jednocześnie WHO będzie ściśle współpracować z krajami w celu poprawy ich zdolności do zapobiegania grypie i jej kontroli.

Nowa strategia grypy opiera się na udanych programach WHO i korzysta z nich. Od ponad 65 lat Globalny System Nadzoru i Reagowania na Grypę (GISRS), składający się z Centrów Współpracy WHO i krajowych ośrodków grypy, współpracuje w celu monitorowania trendów sezonowych i wirusów potencjalnie pandemicznych. System ten stanowi kręgosłup globalnego systemu ostrzegania o grypie. 

Ważna dla tej strategii jest ciągły sukces Pandemic Influenza Preparedness Framework, unikalnego systemu dostępu i podziału korzyści, który wspiera dzielenie się potencjalnie pandemicznymi wirusami, zapewnia dostęp do ratujących życie szczepionek i leczenia w przypadku pandemii i wspiera budowanie zdolności gotowości na wypadek pandemii w krajach dzięki wkładom partnerskim ze strony przemysłu.

Strategia spełnia jeden z mandatów WHO na rzecz poprawy podstawowych zdolności w zakresie zdrowia publicznego oraz zwiększenia globalnej gotowości i została opracowana w procesie konsultacji z udziałem państw członkowskich, środowisk akademickich, społeczeństwa obywatelskiego, przemysłu oraz ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych.

Kraje udzielające wsparcia w celu wzmocnienia ich zdolności do grypy będą miały dodatkowe korzyści w wykrywaniu infekcji w ogóle, ponieważ kraje będą w stanie lepiej zidentyfikować inne choroby zakaźne, takie jak Ebola lub koronawirus związany z zespołem Bliskiego Wschodu (MERS-CoV).

Dzięki wdrożeniu nowej globalnej strategii WHO dotyczącej grypy świat będzie coraz bliżej zmniejszania wpływu grypy każdego roku i będzie bardziej przygotowany na pandemię grypy i inne sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego.

https://www.who.int/news-room/detail/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy

Wszawica - 2019

 

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego

dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy

Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienie osobistą. Przebywanie w skupisku podczas wyjazdów, w tym także wspólna zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:

1.     związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,

2.    używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji włosów,

3.    codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,

4.    mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),

5.     wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,

6.     systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp.

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu lub szkole należy poinformować o powyższej sytuacji pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

Działania placówki nauczania i wychowania:

  1. przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci,

  2. w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,

  3. w przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną,

  4. pielęgniarka informuje dyrekcję placówki o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz zaleca przeprowadzenie koniecznych zabiegów higienicznych,

  5. w miarę potrzeby dyrekcja placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki i skierować je do dzieci, rodziców i opiekunów,

  6. w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki), dyrekcja placówki może zwrócić się o wsparcie do własnej terenowej powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej.

 

 

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20PZ/WSZAWICA.PDF

WHO WZYWA DO SZCZEPIEŃ PRZECIWKO HPV

o takie cos

WHO WZYWA DO SZCZEPIEŃ PRZECIWKO HPV

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca aby kraje, które jeszcze tego nie zrobiły jak najszybciej wprowadziły szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) chroniące przed rakiem szyjki macicy.

Rak szyjki macicy jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia i życia kobiet na całym świecie. WHO podaje, że każdego roku ponad 300 000 kobiet na świecie umiera z powodu raka szyjki macicy, a ponad 500 000 dowiaduje się, że jest chora. Rak szyjki macicy jest nowotworem złośliwym, któremu można w łatwy sposób zapobiegać i w przypadku którego istnieje skuteczne leczenie, o ile zostanie wykryty odpowiednio wcześnie. Liczbę nowych rozpoznań raka szyjki macicy można zmniejszyć łącząc profilaktykę pierwotną oraz wtórną, czyli szczepienia przeciwko HPV oraz badania przesiewowe, które pozwalają na wczesne wykrycie i leczenie stanów przednowotworowych. WHO podkreśla, że profilaktyka pierwotna raka szyjki macicy, czyli szczepienia przeciwko HPV, nie zastępują regularnych badań przesiewowych.

 

Więcej informacji:

https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/203762,who-wzywa-do-szczepien-przeciwko-hpv

http://szczepienia.pzh.gov.pl/swiatowa-organizacja-zdrowia-zaleca-wprowadzenie-szczepien-przeciw-hpv/

 

„Smog – fakty i mity” - PODSUMOWANIE KONFERENCJI

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

7 lutego w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbyła się konferencja pt. „Smog – fakty i mity” zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała dr Teresa Mucha, prorektor Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Na wstępie, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu mgr inż. Jolanta Bakalarz zaznaczyła, że Światowa Organizacja Zdrowia uznała zanieczyszczenie powietrza i zmieniający się klimat za jedno z zagrożeń dla zdrowia
w 2019r.
Dane WHO wskazują, że 9/10 osób codziennie oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zwiększona zachorowalność na raka lub choroby dróg oddechowych mówią same za siebie. Jakość powietrza, tym bardziej w miastach, może okazać się
w perspektywie lat zabójcza.

Ponadto wykłady na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka wygłosili: Magdalena Cygan, doktorant biologii UJ w Krakowie, lek med. Lidia Kołodziej - specjalista medycyny rodzinnej, działaczki Nowotarskiego Alarmu Smogowego oraz lek med. Marcin Kołodziej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc. Podsumowania dokonał Ryszard Listwan, zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który zaznaczył że stanu powietrza nie da się naprawić w ciągu roku, na to trzeba co najmniej 10 lat ciężkiej pracy. 

 

https://www.facebook.com/nowotarskialarmsmogowy/

 

https://photos.google.com/share/AF1QipPKiYftPh0UJiVoKwHtYhJLiYbfOH0wer6ghrueRw1pczdQULAeImB-KzCN-IRczg?key=STNYVi1GUWplZTA4VHY5all1VlVzV1Z4MzFhbXJB

„SMOG – fakty i mity”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, zaprasza do udziału
w konferencji pt.
„SMOG – fakty i mity”, która odbędzie się 7 lutego 2019r. (czwartek) w godzinach od 1000-1200 w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71.

konferencja SMOG

Miła niespodzianka...

Miłą niespodziankę sprawili nam dziś wychowankowie Przedszkola im. Wróbelka Elemelka z Waksmunda wraz z opiekunami oraz Panią Dyrektor Marzeną Kruczek, którzy odwiedzili Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu, by złożyć świąteczne życzenia i wręczyć upominki. Z tej okazji dzieci zaprezentowały program artystyczny i zaśpiewały kolędy.

Dziękujemy bardzo za odwiedziny i życzymy wszystkiego dobrego na cały Nowy Rok.

IMG 20190201 102750IMG 20190201 102520

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Światowy Dzień Walki z Rakiem – święto obchodzone 4 lutego, ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy krajów świata, które ją podpisały, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych.

 

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Rak to choroba, w której komórki w ciele rozrastają się w niekontrolowany sposób, powodując guzy, które mogą się rozsiać do różnych organów. W Unii Europejskiej nowotwory stały się główną przyczyną zgonów. Rak jest najczęściej diagnozowany
u osób w średnim i starszym wieku. Jednak do zmian w komórkach, które prowadzą do nowotworu dochodzi znacznie wcześniej. Dlatego już w młodości można mieć wpływ na to, czy choroba się rozwinie.

Wszystkie nowotwory powstają wskutek mutacji, czyli zmian DNA w komórkach ciała. Jesteśmy wyposażeni w mechanizmy, które nas przed nimi chronią. Gdy jednak
w grę wchodzą zewnętrzne czynniki takie jak rakotwórcze substancje zawarte
w dymie tytoniowym lub promieniowanie, mechanizmy te są niewystarczające. Zmiany genetyczne powodują również wewnętrzne przyczyny, związane na przykład z produkcją hormonów.

Czy raka można uniknąć?

Każdy może zachorować na raka. Niektórzy jednak, z powodu swojego stylu życia mają znacznie większe ryzyko rozwoju tej choroby niż inni. Wiadomo, co może zwiększać lub zmniejszać to niebezpieczeństwo, lecz wciąż jeszcze nie wiemy, które osoby narażone na czynniki rakotwórcze na pewno zachorują na raka. Nie ulega jednak wątpliwości, że połowy zachorowań na nowotwory można uniknąć dzięki stosowaniu się do wskazówek zawartych w Europejskim kodeksie walki z rakiem. Stosunkowo łatwo wprowadzić je w życie. Zacznij już teraz!

Witryna

Odsłon artykułów:
814400

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: (+48) 222 500 115

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu