”BEZPIECZNE I ZDROWE FERIE”

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

PH.”BEZPIECZNE I ZDROWE FERIE”

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, informuje, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny ph. „Bezpieczne i zdrowe ferie”, adresowany do uczestników zimowiska w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu.

Uczestnicy zimowiska zapoznali się z ulotkami przedstawiającymi zasady bezpiecznego wypoczynku oraz zagrożenia związane z okresem ferii zimowych, dostarczonymi przez pracowników Inspekcji Sanitarnej. Uzyskaną podczas zajęć edukacyjnych wiedzę, uczestnicy zimowiska przedstawili w formie prac plastycznych.

Celami konkursu było:

 • Propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych w domu
  i poza nim.

 • Kształtowanie właściwych postawy w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się w okresie wypoczynku zimowego (zarówno te
  w domu jak i poza
  nim).

 • Podniesienie świadomości dzieci co do przyczyn występowania zagrożeń, szczególnie
  związanych ze ślizgawkami na naturalnych zbiornikach wodnych oraz w kontaktach
  z osobami obcymi.

 • Pobudzenie wyobraźni dzieci: jak same mogą bezpiecznie i zdrowo wypoczywać, aby nie narazić siebie oraz innych na niebezpieczeństwa.

 • Promowanie wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia: spędzaj ferie zimowe
  aktywnie, nie sięgaj po używki, przestrzegaj zasad higieny, odżywiaj się zdrowo.

 • Rozwijanie umiejętności przekazywania postaw dot. problematyki zdrowia w różnych formach plastycznych.

 

Na konkurs wpłynęły 33 prace. Spośród nich komisja konkursowa złożona z pracowników Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nowym Targu i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej
w Nowym Targu, wybrała 12 prac dzieci w 2 kategoriach wiekowych: grupa wiekowa 7-10 lat, grupa wiekowa 11-14 lat

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane ze środków Samorządu Powiatu Nowotarskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i dyplomy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom uczestniczącym w konkursie i dziękujemy nauczycielom, za pomoc, zaangażowanie i wsparcie podczas realizacji akcji edukacyjnej.

 

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

EUROPEJSKI TYDZIEŃ PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

21-27 stycznia 2019

Przed nami Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Prevention Week), którego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 21-27 stycznia 2019 roku. W ramach wydarzenia zaplanowano liczne akcje edukacyjne mające na celu promocję wiedzy na temat raka szyjki macicy oraz propagowanie regularnych badań cytologicznych jako najlepszej metody profilaktyki nowotworów ginekologicznych. Jedną z ciekawszych inicjatyw związanych z Tygodniem Profilaktyki Raki Szyjki Macicy jest PINK LIPS PROJECT – wydarzenie organizowane po raz piąty przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

Rak szyjki macicy dotyczy blisko półtora miliona kobiet na całym świecie. Tylko w Polsce, ponad 3000 pacjentek rocznie słyszy diagnozę „RSM”. Tymczasem, jak podkreślają eksperci – wcześnie zdiagnozowany rak szyjki macicy (w fazie przedinwazyjnej) cechuje się bardzo dobrym rokowaniem i daje duże szanse na całkowite wyleczenie. Niestety, ponieważ choroba rozwija się często bezobjawowo, zostaje często wykryta w fazie zaawansowanej – trudnej do wyleczenia. Poddawanie się regularnym badaniom cytologicznym pozwala na wczesne wykrycie nowotworu i podjęcie skutecznej terapii.


images6 copy 

SMOG – FAKTY I MITY

SMOG – FAKTY I MITY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, zaprasza do udziału
w konferencji pt. „Smog – fakty i mity”. Konferencja pod Patronatem Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbędzie się
w dniu 7 lutego 2019r. (czwartek) w godzinach od 1000-1200 w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71. Wykład pt. „Smog – fakty i mity. Jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie człowieka” wygłoszą mgr Magdalena Cygan, doktorant biologii UJ w Krakowie, lek med. Lidia Kołodziej specjalista medycyny rodzinnej oraz lek med. Marcin Kołodziej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc.

Konferencja będzie adresowana do personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz studentów PPWSZ w Nowym Targu.

50334632 246948356198294 8731292372417118208 n

Nadchodzi grypa – to ostatni moment na szczepienia!

Zbliża się czas największego nasilenia zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Zakażenie wirusem grypy może dosięgnąć każdego, jednak najbardziej narażone są osoby z grup ryzyka np. seniorzy, dzieci czy kobiety w ciąży. Od początku sezonu epidemicznego odnotowano 836 477 przypadków zakażeń, a 1 670 osób było hospitalizowanych z powodu choroby. Eksperci Ogónopolskiego Programu Zwalczania Grypy przypominają, że grypa to nie przeziębienie, a jej konsekwencje mogą prowadzić do poważnych powikłań, a  nawet zgonu. Grudzień to ostatni moment na szczepienie i zabezpieczenie się przed szczytem epidemicznym.

Źródło:
http://opzg.pl/aktualnosci/nadchodzi-grypa-to-ostatni-moment-na-szczepienia/108

GRYPA plakat

„Nie daj szansy AIDS” - Wyniki konkursu

18 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS
ph. „ Nie daj szansy AIDS”, z udziałem Wicestarosty Powiatu Nowotarskiego Karola Skrzypca i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu mgr inż. Jolanty Bakalarz. Nagrody ufundowano ze środków Samorządu Powiatu Nowotarskiego.

Organizatorem Powiatowego Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS” był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Krajowe Centrum ds. AIDS i Starosta Powiatu Nowotarskiego.

Etap powiatowy konkursu odbył się w dniu 4 grudnia 2018 r. w sali obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu. Do udziału w konkursie przystąpiła młodzież z 25 szkół podstawowych z powiatu nowotarskiego. Według regulaminu prace oceniano w II etapach. Etap szkolny, przeprowadzany samodzielnie przez szkoły odbywał się na terenie placówek, które zgłosiły się do udziału w konkursie i wyłoniono w nim uczniów do etapu powiatowego. W etapie szkolnym łącznie udział wzięło 170 uczniów. Do etapu powiatowego przystąpiło 62 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych .

Gratulujemy wszystkim laureatom i opiekunom.

 

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu informuje, że w związku z dniami wolnymi przypadającymi w okresie od 24 do 26 grudnia 2018r oraz
1 stycznia 2019r., w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi, wstrzymane zostaje przyjmowanie próbek kału do badań:

 - w dniach od 18 do 31 grudnia 2018 r.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 2 stycznia 2019 r.

DYREKTOR                            
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nowym Targu                        
/ + /                                    
mgr inż. Jolanta Bakalarz                 

„ Nie daj szansy AIDS” –rok szkolny 2018/2019

Wyniki Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS
„ Nie daj szansy AIDS” –rok szkolny 2018/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że w dniu
4 grudnia 2018 roku, przeprowadzony został II (finałowy) etap Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS, pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”. W konkursie udział wzięło 62 uczniów z 25 szkół podstawowych. Uczestnicy etapu finałowego zostali wyłonieni
w eliminacjach szkolnych organizowanych na terenie szkół. Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu. Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu oraz przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Nowym Targu wyłoniła laureatów konkursu:
Laureaci:

I miejsce ex aequo 30 pkt.:

Aleksandra Smętek - Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
Opiekun: Bernarda Szewczyk

Mateusz Bosak – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej
Opiekun: Danuta Knapczyk

II miejsce ex aequo 28 pkt:

Igor Boruta – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu
Opiekun: Marta Maciążek

Kacper Strama – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu
Opiekun: Marta Maciążek

III miejsce 26 pkt:


Maciej Hosaniak – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu
Opiekun: Paulina Fiedor-Kidoń

Ponadto przyznano 4 wyróżnienia:

1. Martyna Rapacz 25 pkt.: Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich
w Podsarniu
Opiekun: Bernarda Szewczyk

2. Paulina Ganczar 25 pkt.: Zespół Szkolno- Przedszkolny we Frydmanie
Opiekun: Małgorzata Leśniowska

3. Aleksandra Guzik 25 pkt.: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rabie Wyżnej
Opiekun: Bernarda Szewczyk

4. Adriana Górnik 25 pkt. – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej
w Nowym Targu
Opiekun: Małgorzata Brożek


Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do etapów szkolnego
i powiatowego.
Panu Staroście bardzo dziękujemy za objęcie konkursu Patronatem, a Panu Burmistrzowi za udostepnienie sali obrad i sali konferencyjnej na potrzeby konkursu.
Samorządowi Powiatu Nowotarskiego składamy szczególne podziękowania za ufundowanie nagród dla laureatów i poczęstunku dla uczniów i nauczycieli przybyłych na konkurs.
Wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie uzgodnionym z Starostą Powiatu Nowotarskiego, o czym powiadomimy odrębnym pismem.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu                  
( + )                             

mgr inż. Jolanta Bakalarz           

24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Nowym Targu

24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Nowym Targu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu uprzejmie informuje, iż na podstawie zarządzenia Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym dla pracowników urzędów administracji rządowej:

1) dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Nowym Targu jest dzień:
24 grudzień 2018r. (poniedziałek) w tym dniu PSSE w Nowym Targu będzie nieczynne;

2) dniem pracującym dla pracowników PSSE w Nowym Targu jest dzień :
15 grudzień 2018r. (sobota) w tym dniu PSSE w Nowym Targu będzie czynna.

 

Witryna

Odsłon artykułów:
682853

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: (+48) 222 500 115

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu