Promocja zdrowia

 
„Wiedza bez działania jest pusta, ale też  działanie bez wiedzy jest ślepe.”

Jensen 1994

 

Współczesna epidemia chorób cywilizacyjnych jest wyzwaniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na nasze zdrowie to te związane ze stylem życia i na które mamy wpływ.

Tylko powszechna, akceptowana i racjonalna profilaktyka schorzeń najbardziej społecznie obciążających, powiązana z edukacją społeczną i promocją zdrowego stylu życia może być skutecznie opanować tą epidemię.

Promocję zdrowia rozumiemy jako tworzenie warunków ułatwiających  i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Działania z zakresu promocji zdrowia mają na celu zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem. Obok profilaktyki i edukacji zdrowotnej jest jednym z podstawowych elementów zdrowia publicznego.

Edukacja zdrowotna jest procesem w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie. Obejmuje propagowanie prozdrowotnych przekonań i postaw i ukierunkowana jest na czynniki mające największy wpływ na nasze zdrowie. Do tych czynników możemy zaliczyć:

 • palenie tytoniu
 • brak lub mała aktywność fizyczna
 • niewłaściwa dieta
 • nadmierne spożycie soli

Obok dostarczania wiedzy z zakresu zdrowia niezbędne są działania ułatwiające podejmowanie prozdrowotnych decyzji. Do takich działań należą między innymi:

 • zakaz palenia w miejscach publicznych
 • propagowanie mody na niepalenie
 • zwiększenie powszechnej dostępności do soli o obniżonej zawartości sodu i produktów spożywczych o obniżonej zawartości soli
 • tworzenie ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów, klubów sportowych, itp.

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny w celu zapobiegania powstawania chorób oraz prowadząc do tej pory działania przeciw-epidemiczne w zakresie chorób zakaźnych. W ciągu dziesięcioleci funkcjonowania tej służby zagrożenia zdrowia publicznego uległy daleko idącym zmianom. Poprawy zdrowotności należy oczekiwać nie poprzez medycynę, ale poprzez działania w zakresie zdrowia publicznego. W tym kierunku należy pilnie skierować politykę zdrowotną. Obecnie największe zagrożenie życia stwarzają powszechnie występujące choroby niezkaźne. Skuteczną walkę z nimi można podjąć realizując różnego rodzaju programy zdrowotne. Działania takie realizuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zobacz realizowane przez nas programy zdrowotne.

Grypa

Kolejny sezon grypowy przed nami. Wczesna jesień to najlepszy czas na zabezpieczenie organizmu, które wzmocni odporność przed nadchodzącą falą zachorowań. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przypominają, że coroczne szczepienia ograniczają transmisję wirusa.

W Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w zależności od sezonu epidemicznego. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Grypa powoduje zachorowania o charakterze epidemii, występujących co sezon lub pandemii, powtarzających się co kilkanaście-kilkadziesiąt lat, które mają zasięg ogólnoświatowy.

Co roku zwiększa się liczba zakażeń wirusem grypy i w związku z tą niepokojącą tendencją wzrostową, szczególnie ważne jest przygotowanie się do tegorocznego kulminacyjnego momentu sezonu grypowego, który w naszym kraju występuje od stycznia do marca. Najbardziej efektywny czas, aby zabezpieczyć się i uniknąć choroby obejmuje okres od września do grudnia. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przekonują, że szczepienie jest najskuteczniejszą metodą walki z sezonową grypą.

Szczepienia przeciwko grypie zaleca się:

 • pacjentom z rozpoznaną chorobą układu sercowo- naczyniowego, w tym u pacjentów
  z chorobą wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca) lub przewlekłą niewydolnością serca,

 • osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie narządów lub tkanek).

 • osobom w wieku powyżej 55 lat,

 • osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku poniżej
  6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi

 • pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w szczególności przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.

Grypa

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy grypy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Okres inkubacji wynosi 1-4 dni. Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, w których się namnażają.
W konsekwencji powodują ich zniszczenie, co z kolei ułatwia rozwój infekcji bakteryjnych. Objawy grypy są podobne do wielu innych ostrych chorób infekcyjnych i są zarówno miejscowe (kaszel, ból gardła, katar), oraz w postaci nagłej, wysokiej gorączki powyżej 38ºC, dreszczy, bólów mięśniowo-stawowych, bólów głowy, bólu w klatce piersiowej, złego samopoczucia, braku łaknienia, nudności i wymiotów. Choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni. Kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się ponad 2 tygodnie. Powodem ciężkiego przebiegu grypy są powikłania pogrypowe, m.in. zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych, powikłania neurologiczne.

 

 

Pamiętaj, że:

 • Grypa jest bardzo zaraźliwa i co sezon wywołuje epidemie, dotykające znaczną część społeczeństwa,

 • Pomimo tego, że u zdrowych osób rzadko dochodzi do poważnych powikłań, osoby
  w grupach ryzyka mogą bardzo ciężko chorować, a nawet umrzeć,

 • Co sezon epidemiczny opracowywana jest nowa szczepionka przeciw grypie, na podstawie szczepów wirusa krążących aktualnie na półkuli północnej,

 • Szczepienia są zalecane osobom z grup ryzyka oraz grup zawodowych w sposób szczególny narażonych na kontakt z wirusem.

http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/

 

W związku ze zbliżającym się  sezonem zachorowań na grypę w kampanii „Zaszczep się wiedzą” udostępniamy materiały informacyjno-edukacyjne.

http://opzg.pl/do-pobrania

Powstała również bajka dla dzieci pt. „Przygody Dzielnego Niedźwiadka Szczepana”, której celem jest obiektywne informowanie o szczepieniach w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną. Bajkę (w formacie pdf, mobi, epub) oraz audiobooka można pobrać na stronie: http://zaszczepsiewiedza.pl/przygody-niedzwiadka-szczepana/

 

Poradnik ”Żywienie dzieci w żłobkach”

Poradnik przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za organizację żywienia dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do 3 lat, jak również specjalistów sprawujących codzienną opiekę zdrowotną nad najmłodszymi w zakresie żywienia, takich jak: dietetycy, lekarze, pielęgniarki i położne.

Autorami opracowania pt.: „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” są:

 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Weker, Instytut Matki i Dziecka, członek Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”
 • prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska, Instytut Żywności i Żywienia, członek Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, członek Zarządu „Zdrowe Pokolenia”
 • dr inż. Anna Stolarczyk, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, członek Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”
 • mgr inż. Agnieszka Domańska, Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy
 • mgr inż. Agnieszka Jeziórska, Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
 • mgr Nina Wojtyra, Stowarzyszenie Edukatorów Żywieniowych „Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy”

Za recenzję merytoryczną odpowiada dr hab. prof. nadzw. SGGW Jadwiga Hamułka.

Publikacja składa się z dwóch części:

Rozdział I: Zasady żywienia małych dzieci – podstawy teoretyczne.

Rozdział II: Praktyczne aspekty organizacji żywienia w żłobkach.

Załącznik:

1.    Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń

Światowy dzień walki z cukrzycą

Cukrzyca 1

Cukrzyca 2

Szkolenie - "Wirusowe zapalenie wątroby typu C"

W dniu 13.04.2017 r. w budynku Urzędu Miasta, odbyło się szkolenie na temat: "Wirusowego zapalenia wątroby typu C"

 

SAM 1302SAM 1299

„Melanż. oczekiwania vs. rzeczywistość”

Warszawa, 26 stycznia 2017 r.


Czy wiesz, jak Cię widzą inni na melanżu…? – pyta nastolatków Główny Inspektorat Sanitarny

Piękne, atrakcyjne nimfy w zderzeniu z brudnym przejściem podziemnym… Plastikowy kasownik zamiast czułego kochanka… Raperskie flow w kontraście do żenującego bełkotu. W ten innowacyjny sposób Główny Inspektorat Sanitarny chce zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Właśnie wystartowała ogólnopolska kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”.

Celem projektu jest uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia.

Jak wynika z przeprowadzonych w styczniu 2017 roku badań 90% polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne. Jednocześnie co drugi nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy.

„Badania te pokazują, jak istotne jest podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży. Szukaliśmy sposobu na przekonanie nastolatków, że używki mogą być nie tylko groźne, ale wpływają na ich wizerunek w grupie rówieśniczej" – mówi Marcin Bombrych, Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego. – „Pokazujemy nastolatkom, że wyobrażenia związane z oddziaływaniem używek na organizm i wizerunek towarzyski, w zderzeniu z rzeczywistością bywają rozczarowujące, a ich zachowanie pod wpływem tych substancji często jest żenujące. Przede wszystkim chcemy przemówić do wyobraźni młodzieży, pozostawiając ich z refleksją, a nie gotową tezą” – dodaje.

W ramach kampanii powstało 10 spotów video. Zobaczymy w nich skrajnie kontrastowe obrazy, pokazujące, jak rzeczywistość bezwzględnie weryfikuje oczekiwania wobec używek. W jednym z nich dziewczyna wciąga do nosa proszek, zakłada słuchawki, tańczy, wzbudza zachwyt wśród przechodniów. Chwilę później widzimy tę samą dziewczynę, zamroczoną działaniem narkotyku, która wije się w niekontrolowany sposób. Która wizja jest prawdziwa? Czy chcecie znaleźć się w takiej sytuacji? Kampania pozostawia te pytania otwarte i skłania do refleksji.

Dodatkowo powstała również strona internetowa www.melanz.tv. Jej głównym elementem jest test „Jakim typem melanżowicza jesteś?” utrzymany w konwencji popularnych quizów wiedzowo-rozrywkowych. Zarówno pytania, jak i wynik testu, mimo że pisane lekkim


językiem, dają badanemu wiedzę o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach ich używania. Dodatkowo na stronie kampanii młodzież znajdzie rozszerzone informacje na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz listę kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień.

W ramach kampanii zaplanowano również szereg działań dodatkowych, m.in. współpracę
z influencerami oraz produkcję limitowanej linii odzieży. Kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” jest adresowana także do rodziców, opiekunów i pedagogów, dla których przygotowano serię artykułów pomagających m.in. zrozumieć, jak rozmawiać z nastolatkami o używkach oraz jak rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia.

Kampania potrwa do końca marca 2017 r. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.melanz.tv.


Więcej informacji udzielają:

Maria Zakrzewska
Fabryka Komunikacji Społecznej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(22) 616 12 17

Jan Bondar
Rzecznik Prasowy
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
723 996 214


„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” – ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017.

 

10 spotów video podzielonych w zależności od rodzajów używek i oczekiwań wobec nich oraz kluczowego czynnika demograficznego – płci

„Amfetamina – oczekiwania vs. rzeczywistość” :


„Amfa – oczekiwania vs. rzeczywistość”:


„Grzyby – oczekiwania vs. rzeczywistość”:


„LSD – oczekiwania vs. rzeczywistość”:


„Blanty – oczekiwania vs. rzeczywistość”:


„Zioło – oczekiwania vs. rzeczywistość”:


„Browar – oczekiwania vs. rzeczywistość”:


„Wóda – oczekiwania vs. rzeczywistość”:


„Fajki – oczekiwania vs. rzeczywistość”:


„Szlugi – oczekiwania vs. rzeczywistość”:

 

 

fanpage kampanii dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/Melan%C5%BC-Oczekiwania-vs-rzeczywisto%C5%9B%C4%87-1093071480801175/?fref=ts

„Światowy dzień Rzucania Palenia”

W dniu 17 listopada 2016 roku w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym                          dla Młodzieży w Nowym Targu, im. Prof. Jana Venuleta ul. Św. Katarzyny 1, pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Nowym Targu, przy współudziale Aspiranta sztabowego Mariusza Ciesielskiego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zorganizowali akcję edukacyjną  związaną                     z obchodami „Światowego dnia Rzucania Palenia”, w której udział wzięło około                80 uczniów.  

W szkole wyeksponowano plakaty antynikotynowe oraz hasła zniechęcające                   do palenia. U 57 uczniów przy wykorzystaniu smokerlyzera przeprowadzono badania na zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Przedmiotowe badania sfinansowane zostały ze środków „Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Celem akcji była edukacja uczniów w zakresie szkodliwości palenia tytoniu                    oraz ograniczenie liczby uczniów palących czy podejmujących próby palenia papierosów.

Funkcjonariusz Policji zapoznał uczniów ze zmianami w przepisach prawnych dotyczących  ochrony zdrowia  przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym o zakazie używania e-papierosów. W formie prezentacji multimedialnej przeprowadził pogadankę dotyczącą skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych oraz odpowiedzialności karnej.

Uczniowie, korzystając ze sprzętu: narkogogli i alkogogli indywidualnie, na własnej osobie mogli sprawdzić sposób zachowania się człowieka po spożyciu alkoholu,                  czy substancji psychoaktywnych, które mają negatywny wpływ na każdy żywy organizm tj. obniżają koncentrację, spowolniają czas reakcji, pojawia się problem określenia kierunków, zniekształcają widoczny obrazu, następują zmiany w ocenie odległości, pojawia się podwójne widzenie.

                                                                             

Opracowała: Anna Augustyn

„ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA” 17 listopada 2016 roku

„ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA” 17 listopada 2016 rokuKażdego roku trzeci czwartek listopada jest obchodzony jako „Światowy Dzień Rzucania Palenia”. Dzień ten ma już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Oczywiście 24 godziny nie wystarczą – mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu. Z czasem do walki
z tytoniem dołączył cały świat – zaczęły pojawiać się podobne inicjatywy, jak na przykład Dzień bez Papierosa (obchodzony 31 maja). Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku – w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących
w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem związanym z rzucaniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli – palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Niestety, kiedy już się pojawią, często bywa za późno. Choć ostrzeżenia „Palenie zabija” widoczne jest na każdej paczce papierosów, informacja ta – z racji swojej powszechności – szybko traci swój wydźwięk. Jak się jednak okazuje, dość skuteczne są „odstraszacze” graficzne – na przykład zdjęcia, nieraz makabryczne, zniszczonych organów wewnętrznych skutecznie zniechęcają młodzież do sięgania po papierosy oraz zwiększają liczbę palaczy, którzy decydują się zerwać z nałogiem. W wielu krajach – również w Polsce – wprowadza się współcześnie zakazy palenia w miejscach publicznych. Niestety, jak wskazuje badanie CBOS-u, zmiany te nie wpłynęły na zmniejszenie liczby palaczy. Zakazy odgórne ogrywają zwykle niewielką rolę – znacznie lepiej działa bowiem motywacja wewnętrzna, którą każdy powinien odnaleźć w sobie. Każdy palący, czyli co trzeci Polak.
Mimo, iż w ostatnich latach liczba palących Polaków spada, to dane epidemiologiczne wciąż są zatrważające. Palenie tytoniu niezmiennie pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów wśród dorosłej populacji Polaków. Co roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce ok. 50 tys. osób. Na początku lat 80. XX w. paliło 62,2 proc. mężczyzn powyżej 15. roku życia i 30,3 proc. kobiet w tym wieku. Obecnie jest to odpowiednio 33,8 oraz 19,6 proc. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Targu , jak co roku, włącza się w organizację obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia. Pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia, organizują stoiska informacyjno – pomiarowe, w którym wykonywane są bezpłatnie pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiar BMI oraz udzielane są porady i rozdawano materiały informacyjno – edukacyjne na temat szkodliwości palenia. Pomoc w rzuceniu palenia można uzyskać m.in., dzwoniąc na numer działającej przy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów: 801 108 108. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19. Informacje na temat sposobów rzucania palenia można też znaleźć na stronie www.jakrzucicpalenie. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednocześnie informujemy, że nowelizacja ustawy „antytytoniowej” zawiera m.in. przepisy dotyczące:


⦁ ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu papierosów posiadających charakterystyczny aromat (wyjątkiem są papierosy mentolowe, na które ustanowiono okres przejściowy do 2020 r.),
⦁ wprowadzenia obowiązku umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych zajmujących 65% zewnętrznego obszaru opakowania,
⦁ przepisy obligujące producentów lub importerów wyrobów tytoniowych do przekazywania wykazu wszystkich składników używanych do produkcji wyrobów tytoniowych.


Ustawa przewiduje również zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom niepełnoletnim. Wszyscy palący e-papierosy muszą przestrzegać zakazów, do których muszą stosować się palacze zwykłych papierosów. Szacuje się, że około 3 proc. Polaków pali e-papierosy.
Papierosy elektroniczne, podobnie jak tradycyjne, nie mogą być palone w miejscach publicznych.
E-papierosy zostaną również objęte zakazem reklamy, tak jak obecnie wyroby tytoniowe. Ich producenci i importerzy, nie mogą sponsorować imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych.
Za palenie w miejscach publicznych trzeba będzie zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Za złamanie zakazu reklamy kara wyniesie 200 tys. zł.
Zakazane jest detaliczne sprzedawanie i kupowanie przez internet e-papierosów i płynów
z nikotyną do nich, zarówno w kraju jak i za granicą.
Zakazem sprzedaży zostały objęte również papierosy „smakowe” i tytoń do samodzielnego skręcania – z wyłączeniem tych z dodatkiem mentolu, którego zakaz stosowania będzie obowiązywał dopiero od 2020 r. Oznacza to, że papierosy mentolowe będzie można kupować jeszcze przez 5 lat.
W przypadku wyrobów tytoniowych na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych będzie obowiązek umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych, tj. graficznych (zdjęcia zmian chorobowych)
i tekstowych. Obecnie na takich opakowaniach umieszczany jest wyłącznie tekst.
Na opakowaniach papierosów elektronicznych zostanie zamieszczona informacja o wszystkich zawartych w nich składnikach i ich ilościach oraz pojawi się odpowiednie ostrzeżenie zdrowotne.
Koszty leczenia związane z używaniem wyrobów tytoniowych wynoszą ok. 18 mld zł rocznie, natomiast koszty wynikające z mniejszej wydajności i nieobecności w pracy to ok. 15 mld zł rocznie.
Z danych resortu zdrowia wynika, że liczba zgonów bezpośrednio wynikających z palenia tytoniu wynosi w Polsce od 67 tys. do 90 tys. przypadków rocznie. Szacuje się, że 38 proc. wszystkich zgonów mężczyzn w wieku 38-69 lat ma związek z paleniem tytoniu, z czego 55 proc. zgonów wynika bezpośrednio z nowotworu powstałego na skutek palenia tytoniu.
Z powodu biernej ekspozycji na dym tytoniowy umiera rocznie blisko 2 tys. niepalących, głównie
z powodu choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, raka płuca i przewlekłych chorób układu oddechowego.

 

Zakaz palenia e-papierosów w miejscu pracyOd 8 września nie można palić e-papierosów w miejscach pracy. W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych został wprowadzony zakaz palenia e-papierosów w miejscach publicznych oraz na terenie pomieszczeń w zakładach pracy.
Zmiana przepisów dotyczących palenia e-papierosów jest spowodowana koniecznością wdrożenia regulacji unijnych przyjętych w 2014 r. w tzw. dyrektywie tytoniowej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE). Nowe przepisy weszły w życie 8 września 2016 r.
Omawiana nowelizacja rozszerzyła zakaz palenia m.in. w zakładach pracy nie tylko na zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ale również na zakaz palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
Właściciel lub zarządzający budynkiem może jednak wyznaczyć palarnię w pomieszczeniach zakładów pracy.
Ustawowy zakaz palenia obowiązuje na terenie pomieszczeń zakładu pracy. Nie obejmuje jego całego terenu, chyba że rozszerzy go pracodawca na mocy przepisów wewnętrznych. Pracodawca nie ma obowiązku tworzenia pomieszczenia palarni. Jest to jego prawo, a nie obowiązek.
Pracodawca może wprowadzić całkowity zakaz palenia na terenie zakładu pracy. Z jednej strony uzasadnia to kodeksowy obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a z drugiej strony dbałość o racjonalne korzystanie przez pracowników z czasu pracy. Dlatego istnieje uzasadnienie, by w wewnętrznym regulaminie zakazać palenia na terenie całego zakładu, a nie tylko w jego pomieszczeniach. Można także zabronić wychodzenia na papierosa na terenie zakładu pracy poza dozwolonymi przepisami prawa przerwami.
W stosunku do pracowników nieprzestrzegających wewnątrzzakładowych ustaleń w tym zakresie istnieje możliwość stosowania kar porządkowych za nieprzestrzeganie takich zakazów, a więc ustalonego porządku i organizacji pracy, jak również zasad bhp. Pracodawca nie ma obowiązku płacić pracownikom za czas spędzony na paleniu papierosów, wykraczający ponad płatne przerwy wliczane do czasu pracy. Może potraktować ten czas jako niepłatny.

 

 

 

Pliki do pobrania
Download this file (Ulotka A Tyton.pdf)Ulotka

Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS „ Nie daj szansy AIDS”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Nowotarskiego. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane ze środków Samorządu Powiatu Nowotarskiego.

            Etap powiatowy, do którego każda szkoła może zgłosić 3 uczniów wyłonionych
w eliminacjach szkolnych zgodnie z załączonym regulaminem, odbędzie się 20 stycznia 2017r. o godz. 1100 w Nowym Targu, w sali obrad Urzędu Miasta, ul. Krzywa 1.

Zgłoszenia 3 uczniów do etapu powiatowego prosimy wysyłać na załączonym formularzu
w terminie  najpóźniej do 9 grudnia 2016. Uczniowie wyłonieni  przez szkoły do udziału
w etapie powiatowym konkursu, powinni przywieźć ze sobą zgodę rodzica na udział
w konkursie (formularz w załączeniu).

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 w Nowym Targu                 

(+)                         

mgr inż. Jolanta Bakalarz         

 

                                                                          

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                       

Bezpieczny wypoczynek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NOWYM TARGU

Adres do korespondencji:
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
TEL: 018 266 2914, 018 266 3165 FAX: 018 266 9777,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Bezpieczny wypoczynek

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu ostrzega!!!

 

 

Wszyscy cieszymy się kiedy zaczyna się lato, okres urlopów i wyjazdów. Korzystamy ze słońca, wody, dobrodziejstw przyrody. Chodzimy do lasu na grzyby, zbieramy owoce leśne, kupujemy lody i napoje oraz inne produkty spożywcze często nie zwracając uwagi na czyhające na nas zagrożenia. Np. źle przechowywana żywność, nieumyte owoce, brudne ręce, nie przestrzeganie podstawowych zasad higieny, zbieranie grzybów nieznanych sobie gatunków- to wszystko może być przyczyna groźnych chorób m.in. zatrucia pokarmowe, borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, bąblowica, udar słoneczny, poparzenia słoneczne.

Materiały załączone na stronie internetowej PSSE w Nowym Targu pozwolą Ci zminimalizować ryzyko wystąpienia wielu dolegliwości i zagrożeń zdrowotnych.

Witryna

Odsłon artykułów:
865952

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: (+48) 222 500 115

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu