Promocja zdrowia

 
„Wiedza bez działania jest pusta, ale też  działanie bez wiedzy jest ślepe.”

Jensen 1994

 

Współczesna epidemia chorób cywilizacyjnych jest wyzwaniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na nasze zdrowie to te związane ze stylem życia i na które mamy wpływ.

Tylko powszechna, akceptowana i racjonalna profilaktyka schorzeń najbardziej społecznie obciążających, powiązana z edukacją społeczną i promocją zdrowego stylu życia może być skutecznie opanować tą epidemię.

Promocję zdrowia rozumiemy jako tworzenie warunków ułatwiających  i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Działania z zakresu promocji zdrowia mają na celu zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem. Obok profilaktyki i edukacji zdrowotnej jest jednym z podstawowych elementów zdrowia publicznego.

Edukacja zdrowotna jest procesem w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie. Obejmuje propagowanie prozdrowotnych przekonań i postaw i ukierunkowana jest na czynniki mające największy wpływ na nasze zdrowie. Do tych czynników możemy zaliczyć:

 • palenie tytoniu
 • brak lub mała aktywność fizyczna
 • niewłaściwa dieta
 • nadmierne spożycie soli

Obok dostarczania wiedzy z zakresu zdrowia niezbędne są działania ułatwiające podejmowanie prozdrowotnych decyzji. Do takich działań należą między innymi:

 • zakaz palenia w miejscach publicznych
 • propagowanie mody na niepalenie
 • zwiększenie powszechnej dostępności do soli o obniżonej zawartości sodu i produktów spożywczych o obniżonej zawartości soli
 • tworzenie ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów, klubów sportowych, itp.

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny w celu zapobiegania powstawania chorób oraz prowadząc do tej pory działania przeciw-epidemiczne w zakresie chorób zakaźnych. W ciągu dziesięcioleci funkcjonowania tej służby zagrożenia zdrowia publicznego uległy daleko idącym zmianom. Poprawy zdrowotności należy oczekiwać nie poprzez medycynę, ale poprzez działania w zakresie zdrowia publicznego. W tym kierunku należy pilnie skierować politykę zdrowotną. Obecnie największe zagrożenie życia stwarzają powszechnie występujące choroby niezkaźne. Skuteczną walkę z nimi można podjąć realizując różnego rodzaju programy zdrowotne. Działania takie realizuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zobacz realizowane przez nas programy zdrowotne.

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Punkt informacyjno – edukacyjny - "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych"

      

 

W ramach realizacji „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych we współpracy z  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy w Pienińskiej Szkole Zawodowej 20 listopada 2014r. (czwartek) utworzono Punkt informacyjno – edukacyjny:

Akcja zbiegła się z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia, w której udział wzięli wszyscy uczniowie Pienińskiej Szkoły Zawodowej oraz zaproszeni uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Szczawnicy. Ogółem w akcji uczestniczyło ponad 100 osób.

W  ramach  Punktu  informacyjno-edukacyjnego pracownicy  Sekcji  Oświaty  Zdrowotnej i  Promocji Zdrowia PSSE w Nowym Targu przekazywali treści edukacyjne w zakresie profilaktyki palenia  tytoniu,  spożywania  alkoholu

i przyjmowania innych substancji psychoaktywnych. Przeprowadzono  pomiar zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym przy użyciu smokerlyzera. Badaniem objęto 35 uczniów Pienińskiej Szkoły Zawodowej, w tym kilku palących uczniów Gimnazjum. Wyniki testów potwierdziły u większości palących uczniów obecność tlenku węgla w wydychanym powietrzu w zakresach wskazujących na:

Strefa zagrożenia 5-6 ppm- 7 uczniów

Palacz 7-10 ppm – 6 uczniów

Często palący 11-15 ppm - 7 uczniów

Uzależniony palacz 16-25 ppm - 2 uczniów

Palący uczniowie Pienińskiej  Szkoły Zawodowej wypełniali test uzależnienia od tytoniu oraz test motywacji do zaprzestania palenia. Wszyscy otrzymali interpretację wyników testu oraz ulotki dotyczące nałogów wydane ze środków szwajcarskiego programu współpracy KIK/68. Podczas akcji eksponowany był baner promujący projekt i prowadzone rozdawnictwo ulotek tematycznych.

Podczas akcji uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnych oraz spotów dotyczących problematyki uzależnień. Odbyły się zajęcia warsztatowe w grupach, w których uczniowie szkoły zawodowej wspólnie z uczniami Gimnazjum przygotowywali plakaty z hasłami i scenki profilaktyczne.

Młodzież z Pienińskiej Szkoły Zawodowej przygotowała i przedstawiła inscenizację dla wszystkich zaproszonych gości.

Akcja odbyła się dzięki współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy i Pienińską Szkołą Zawodową. Serdecznie dziękujemy za współprace w organizacji akcji

.

Trzeci czwartek listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia

Trzeci czwartek listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia

PLAN IMPREZY

 

Organizatorzy: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy

                         Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym  Targu

 

Miejsce: Pienińska Szkoła Zawodowa w Szczawnicy

Dzień: 20 listopada 2014r.

 

Rozpoczęcie: godz. 9:30

 

1.      Przywitanie zaproszonych gości (Przedstawiciele z SANEPID-u, młodzież gimnazjalna) i przedstawienie programu imprezy

2.      Prezentacja multimedialna oraz rozdanie ulotek antynikotynowych

3.      Badanie stężenia tlenku węgla w organizmie przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Targu, przy użyciu smokerlyzera - w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych"- punkt informacyjny

4.      Krótka inscenizacja przygotowana przez młodzież

5.      Prezentacja filmików obrazujących skutki palenia

6.      Zajęcia warsztatowe w grupach

7.      Wyłonienie i nagrodzenie najlepiej pracującej grupy

8.      Wspólne zdjęcie i zakończenie imprezy

W całej szkole będą rozwieszone plakaty antynikotynowe oraz hasła zniechęcające do palenia. Każdy z uczestników oraz pracowników otrzyma przygotowany wcześniej tzw. „papieros z morałem”

 

Podejmowane działania mają na celu edukację uczniów poprzez:

 • poszerzenie informacji na temat zdrowia oraz kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialnych za własne zdrowie
 • uświadomienie, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • uwrażliwienie na szkodliwe działanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
 • wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nas palą.

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu - 20 XI 2014r.

 

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony  jest tradycyjnie w trzeci czwartek  listopada.  Idea tego Dnia   narodziła  się w Stanach  Zjednoczonych,  w Polsce   obchodzony jest  od 1991 roku. Tysiące palaczy starają się w tym Dniu wytrwać bez palenia, a część
z nich przestaje w ogóle palić. Zarówno w Polsce jak i na świecie problem używania tytoniu występuje na bardzo dużą skalę. Zgodnie z najnowszym ogólnopolskim badaniem GIS z 2011 r., do codziennego palenia przyznaje się co trzeci Polak (31%) w wieku  15 lat i więcej (23% kobiet i 39 % mężczyzn). Odsetek osób przyznających się do nałogowego palenia nie zmienił się w istotny sposób w porównaniu z 2009 rokiem (29%).  Pozytywnym zjawiskiem jest to, że najmłodsi ankietowani palą najmniej co może być spowodowane zmieniającymi się trendami (modą na niepalenie) oraz ograniczeniami prawnymi związanymi z paleniem tytoniu
w miejscach publicznych. Dane statystyczne są alarmujące. Na całym świecie  wskutek palenia tytoniu przedwcześnie umiera ok. 3,5 miliona osób, a przeciętna osoba, która wypala do 10 papierosów dziennie, skraca sobie życie o 4,5 roku.

Dlatego warto zrezygnować  z palenia tytoniu. Organizm nawet po wieloletnim trwaniu nałogu jest w stanie naprawić szkody wyrządzone przez dym tytoniowy. Układ krążenia już
w kilka dni po zaprzestaniu palenia ulega poprawie, a płuca zaczynają oczyszczać się ze szkodliwych substancji.

Głównym celem akcji antytytoniowych organizowanych w tych dniach jest zachęcenie palaczy do zerwania z nałogiem i pomoc osobom chcącym rzucić palenie (W Polsce ponad 70% palaczy deklaruje chęć zerwania z nałogiem).

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu zbiegają się  z czwartą rocznicą  wejścia w życie znowelizowanej ustawyo ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wprowadzającej zakaz palenia w miejscach publicznych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10 poz55 z późn  zm.)

„W wielu krajach-również w Polsce- wprowadza się współcześnie zakazy palenia w miejscach publicznych. Niestety, jak wskazuje badanie CBOS-u, zmiany te nie wpłynęły na zmniejszenie liczby palaczy. Zakazy odgórne odgrywają zwykle niewielką rolę- znacznie lepiej działa bowiem motywacja wewnętrzna –która każdy powinien odnaleźć w sobie. Każdy palący, czyli co trzeci Polak” (według www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-rzucania-palenia-tytoniu)

Każdy poszukujący motywacji do  rzucenia palenia tytoniu i wsparcia w okresie leczenia uzależnienia,  może skorzystać z pomocy dzwoniąc do Ogólnopolskiej Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym tel. 0-801 108 108.

 

Działania Inspekcji Sanitarnej w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia adresowane są do osób palących.  Organizowane są  lokalne koalicje władz, instytucji, organizacji pozarządowych itp. na rzecz zdrowego środowiska wolnego od dymu tytoniowego
w miejscach pracy i miejscach użyteczności publicznej.

W Polsce problem narażenia na dym tytoniowy w miejscu pracy jest nadal aktualny. Badania Głównej Inspekcji Sanitarnej z lutego 2011 roku wskazują, że 16% społeczeństwa narażona jest na wdychanie dymu tytoniowego w zakładzie pracy. Negatywny wpływ przebywania
w zadymionych pomieszczeniach w miejscu pracy odczuwa 36% palących i 47% niepalących mężczyzn oraz 43% palących i 71% niepalących kobiet. Jak dowiodły badania największe korzyści przynosi wprowadzenie w firmach całkowitego zakazu palenia tytoniu.

 

Ewa Łapsa

Koordynator powiatowy

tel. 18 2663165 wew.104

@: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

Informacja prasowa

 

 

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

 

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także
do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki
na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania
w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu
w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę
na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS  www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

             

 

 

 

„Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że

14 listopada  2014r. ( piatek ) o godz. 1000 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 6. odbędzie sięszkolenie dla nauczycieli-szkolnych koordynatorów programu

„Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

którego celem głównym jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy

i umieralności na tę chorobę. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy klas I).

Tegoroczna VII edycja programu edukacyjnego ( rok szkolny 2014/2015)

 „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

będzie realizowanana poziomie powiatowym, ze względu na duże zainteresowanie jakim ten program cieszył się dotychczas wśród uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i chęć kontynuacji programu przez realizujące go szkoły.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu, otrzymała od Fundacji MSD Dla Zdrowia Kobiet materiały edukacyjne do realizacji programu
w roku szkolnym 2014/2015. Program realizowany będzie we wszystkich placówkach, które uczestniczyły w poprzednich edycjach.

Powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS ph.„Nie daj szansy AIDS”- rok szkolny 2014/2015

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zaprasza młodzież gimnazjów na terenie powiatu nowotarskiego do  udziału w tegorocznej edycji konkursu wiedzy o HIV/AIDS  ph.„Nie daj szansy AIDS”, którego etap powiatowy odbędzie się 1 grudnia 2014 w Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu, Plac Słowackiego 14, będącym współorganizatorem konkursu.

Zał.1 regulamin konkursu

Zał.2karta zgłoszenia

Zał.3 zgoda rodziców

 

 

oprac.

Ewa Łapsa

OZiPZ

PSSE Nowy Targ

RZUĆ DYMKA - kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do kobiet, które palą tytoń

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię edukacyjno- informacyjną skierowaną do kobiet, które palą tytoń.

W Polsce pali blisko co czwarta kobieta. Z każdym jednym „dymkiem” do jej organizmu dostają się: aceton, cyjanowodór, arsen, amoniak, tlenek węgla, metanol, butan… w sumie ponad 4 tysiące substancji smolistych, w tym ponad 40 rakotwórczych. Celem kampanii jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu. W Polsce pali blisko co czwarta kobieta.

W ramach zaplanowanych działań ukażą się artykuły w prasie i Internecie, został przygotowany banner internetowy oraz spot, który w dniach 5-19 września br. będzie wyświetlany na monitorach LCD w środkach transportu publicznego w 17 największych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Szczecinie, Lublinie, Częstochowie, Gdyni, Białymstoku, Toruniu, Poznaniu i w Kielcach. Poniżej prezentujemy udostępniony na kanale youtube Głównego Inspektoratu Sanitarnego spot:

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LbFFhwQySyA

DOPALACZE

Dopalacze - potoczna nazwa różnego rodzaju substancji psychoaktywnych,  które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych. Dopalaczami mogą być nazywane związki stanowiące pochodne zakazanych substancji psychoaktywnych (np. amfetaminy) lub też preparaty ziołowe zawierające związki halucynogenne. Stopień ich szkodliwości na zdrowie i potencjału uzależniającego jest różny. Wiele substancji nie zostało jeszcze pod tym względem zbadanych, co stwarza dodatkowe zagrożenie. Bezsprzecznie fałszywe jest przekonanie, że dopalacze są bezpieczną alternatywą narkotyków. Oficjalnie dopalacze sprzedawane są jako produkty kolekcjonerskie, nie nadające się do spożycia.

Czytaj więcej...

Witryna

Odsłon artykułów:
682843

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: (+48) 222 500 115

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu