I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu uprzejmie informuje, iż na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 2/2018 ustanawia dzień 30 marzec 2018r. jako dzień wolny od pracy.

W tym dniu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu będzie nieczynna dla stron.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Nowym Targu                       

/ + /                                   

mgr inż. Jolanta Bakalarz          

Światowy Dzień Zdrowia 2018 – „Zdrowie dla wszystkich”

Światowy Dzień Zdrowia 2018 – „Zdrowie dla wszystkich”

2018 0130 EURO EN V Disability Tajikistan A4 border

 

Zdrowie dla wszystkich” to hasło, które przyświeca obchodom Światowego Dnia Zdrowia w 2018 roku. Sentencja ta jest wizją, która towarzyszy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już od ponad 70 lat. Przekonanie, że wszyscy luzie powinni mieć możliwość osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu zdrowia powoduje, że tegoroczne święto mocno koncentruje się na temacie Powszechnej Opieki Zdrowotnej.

Zdrowie – to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”. – definicja zdrowia wg Światowej Organizacji Zdrowia.

 

WHO nawołuje, aby podjąć kroki mające na celu zapewnienie wszystkim i wszędzie dostęp do usług zdrowotnych wysokiej jakości bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego dla osoby korzystającej ze świadczeń. Nadal bowiem znaczna część ludzi na świecie nie otrzymuje niezbędnych usług zdrowotnych. Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia ma na celu podkreślenie potrzeby dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej bez dyskryminacji czy stawania przed wyborem: zdrowie czy inne potrzeby życiowe. Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere – to slogan, który towarzyszy tegorocznym obchodom, co oznacza – Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie, dla każdego. Cytując dyrektora generalnego WHO „(…) Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupnem leków, a kupnem jedzenia.”

Światowa Organizacja Zdrowia począwszy od 7 kwietnia planuje szereg działań służących poprawie zdrowia wszystkich ludzi na świecie. WHO będzie starało się inspirować, motywować i kierować interesariuszami, aby podejmowali działania mające na celu poprawę dostępu do świadczeń. Kraje, które inwestują w powszechną opiekę zdrowotną tak naprawdę inwestują w ludzi poprawiając ich zdrowie, a tym samym jakość i długość życia.

 

Więcej informacji na temat obchodów Światowego Dnia Zdrowia znajduje się na stronie World Health Organization http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/campaign-essentials/en/ oraz w załączniku.

 

 

 

 

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że w okresie przedświątecznym w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniu 28 marca 2018r :

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 9 kwietnia 2018 r.

 

                                                                                          Państwowy Powiatowy         

Inspektor Sanitarny w Nowym Targu

/ + /                         

mgr inż. Jolanta Bakalarz       

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY z wodociągu publicznego Czarny Dunajec zaopatrującego ludność w wodę do spożycia z dnia 15.03.2018r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Czarny Dunajec - zaopatrującego ludność w wodę do spożycia, że w dniu 15.03.2018r. wydał decyzję o przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Czarny Dunajec.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 12.03.2018r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych.

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W CZARNYM DUNAJCU zaopatrującego ludność w wodę do spożycia
z dnia 02.03.2018r.s

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Czarny Dunajec, że w dniu 02.03.2018r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań z dnia 01.03.2018r. oraz 02.03.2018r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Czarny Dunajec.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 28.02.2018r. oraz 01.03.2018r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w punktach:

Zbiornik wody pitnej SUW w Czarnym Dunajcu:

- liczba bakterii E.coli - 7 jtk/100ml

Toalety publiczne Rynek k/Kościoła w Czarnym Dunajcu:

- liczba bakterii E.coli - 6 jtk/100ml

Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole” w Czarnym Dunajcu ul. Kmietowicza 84a

- liczba bakteri E.coli – 10 jtk/100ml (w badaniu z dnia 28.02.2018r. - 13 jtk/100ml)

II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK”

II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, zaprasza do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Szkoła wolna od używek” skierowanego do szkół realizujących program edukacyjny ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Celem ww. konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały bądź zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu efektów swojej pracy do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Termin nadsyłania prac do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologiczych upływa 16 kwietnia 2018 r.

Informacje o konkursie oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach, a także na stronie internetowej konkursu - www.szkolawolnaoduzywek.pl

 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6.02.2018 roku w sprawie szczepionek, w których przechowywaniu nastąpiło krótkotrwałe przerwanie dostawy prądu

Na skutek przerwania dostaw prądu spowodowanego przez orkan Ksawery, mającego miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 roku, w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubuskiego doszło do krótkotrwałego podwyższenia temperatury (do temperatury pokojowej) w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywane były szczepionki do realizacji szczepień ochronnych.

Lekarze kilku podmiotów leczniczych działających na terenie powiatów: zielonogórskiego i gorzowskiego podjęli decyzję o kontynuowaniu szczepień ochronnych preparatami przechowywanymi czasowo poza zakresem temperaturowym określonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego szczepionki powinny być przechowywane w temperaturze od 2 do 8 st. C, co ma na celu zachowanie najwyższej skuteczności preparatu przez cały jego okres ważności (do kilku lat).

Podjęte przez organy odpowiedzialne za nadzór nad jakością i bezpieczeństwem szczepionek decyzje o utylizacji szczepionek wynikały z przyjętych procedur postępowania w sytuacji przerwania łańcucha chłodniczego i mających na celu zapewnienie najlepszej skuteczności szczepionek oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa pacjenta.

Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny informują, że
krótkotrwałe przekroczenia określonego dla przechowywania szczepionek zakresu temperaturowego nie miały negatywnego wpływu na ich skuteczność, jak również nie wpływały na bezpieczeństwo ich podania, co wynika z badań opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO - World Health Organisation) w raporcie z 2006 r. pt.: Temperature sensitivity of vaccines (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69387/1/WHO_IVB_06.10_eng.pdf).

Tym samym uznać należy, że użyte do szczepień dzieci i dorosłych szczepionki nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia zaszczepionych osób.

Źródło GIS

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY z wodociągu publicznego Czarny Dunajec zaopatrującego ludność w wodę do spożycia z dnia 05.02.2018r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Czarny Dunajec - zaopatrującego ludność w wodę do spożycia, że w dniu 05.02.2018r. wydał decyzję o przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Czarny Dunajec.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 17.01.2018r. oraz 01.02.2018r. (w ramach wewnętrznej kontroli wodociągu) nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych oraz przekroczeń mętności i jonu amonowego.

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W KLIJUSZOWEJ zaopatrującego ludność w wodę do spożycia
z dnia 19.01.2018r.


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w Klikuszowej, że w dniu 19.01.2018r. wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Klikuszowa.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 17.01.2018r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w punkcie:

1. Budynek usługowy w Klikuszowej nr 19a:

- bakterie grupy coli -80 jtk w 100ml- ( dopuszczalna wartość bakterii grupy coli 0 jtk w 100ml).

 

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić do jej spożycia w formie surowej.

 

 

 

 

 

 

Witryna

Odsłon artykułów:
682837

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: (+48) 222 500 115

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu