KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO

PSSE-NHK-431-364-3/18 Nowy Targ, dnia 07.06.2018r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO W OCHOTNICY DOLNEJ zaopatrującego w wodę do spożycia budynek Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej, oś. Skrodne 240
z dnia 07.06.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu lokalnego w Ochotnicy Dolnej zaopatrującego w wodę do spożycia budynek Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej, oś. Skrodne 240, że w dniu 07.06.2018r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody z dnia 07.06.2018r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego.

 

 

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 05.06.2018r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- liczba bakterii E.coli - 2 jtk/100ml

- liczba bakteri grupy coli – 27 jtk/100ml

Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg).

 

 

 

PIKNIK ZDROWIA

PIKNIK ZDROWIA

5 CZERWCA 2018R. GODZ. 11.00 – 17.00 – RYNEK W NOWYM TARGU

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wraz ze współorganizatorami: Medical Clinic Podhale, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Urząd Miasta Nowy Targ, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Podhalański Szpital Specjalistyczny
w Nowym Targu, HDK Kropla, OKO TEST-Centrum Okulistyczne, Zakład Gospodarczy Zieleni
i Rekreacji w Nowym Targu, zaprasza na „Piknik Zdrowia” organizowany w ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia”.

W ramach pikniku prowadzone będą bezpłatne badania i konsultacje specjalistyczne dla wszystkich mieszkańców powiatu nowotarskiego, m.in. spirometria, pomiar poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, pomiar ciśnienia w oku, porady dietetyczne, bezpłatne terapie manualne i konsultacje z fizjoterapeutą. Medical Clinic Podhale oprócz badań zapewni również atrakcje związane z urodą, oferując bezpłatne konsultacje z kosmetologiem ,
a z zabiegów kosmetycznych - drenaż limfatyczny twarzy. W Ratuszu będzie zorganizowany punkt krwiodawstwa oraz stanowisko Oko-Testu z poradami i badaniami okulistycznymi. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu oprócz badań profilaktycznych w wykonaniu studentów Instytutu Nauk o Zdrowiu ( pomiar poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego) zaprezentuje zabiegi z zakresu pielęgnacji skóry, połączone z masażem dłoni , a także masaż kręgosłupa oraz pokaz i naukę udzielania
I pomocy przedmedycznej. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu zapewni konsultacje i porady lekarskie.

W dużym namiocie gastronomicznym swoje stoiska będą mieli m.in piekarze, producenci wędlin, nowotarska mleczarnia i inni lokalni przedsiębiorcy. Na scenie przewiduje się występy dzieci i młodzieży, liczne konkursy, gry i zabawy. W namiocie Medical Clinic dzieci będą mogły skorzystać z malowania twarzy , animatorzy zaproponują w kąciku gier gry i zabawy
z nagrodami. Dla dorosłych przewidziano 10 voucherów o wartości 200 zł do wykorzystania na zabiegi rehabilitacyjne w klinice. Fitnes CF Podhale zaprezentuje pokaz zumby i będzie zachęcał wszystkich przybyłych do różnej formy aktywności fizycznej. Nadleśnictwo Nowy Targ – Lasy Państwowe przybliżą nam tematykę związaną z ochroną przyrody.

 

Organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu

 

Współorganizatorzy:

Medical Clinic Podhale

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Urząd Miasta w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Miejski Ośrodek Kultury

OKO TEST Centrum Okulistyczne

HDK Kropla- logo

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji

Partnerzy:

 1. Piekarnia Trzcińscy- Bartłomiej Trzciński

 2. Piekarnia Żarneccy- Dominika Żarnecka

 3. Firma Kabanos

 4. Małopolska Regionem Ziół

 5. Zakład Mleczarski w Nowym Targu

 6. Bar Rumcajs Nowy Targ Krzysztof Lipkowski

 7. Iwona Arendarczyk - Ciastkarnia

 8. Herbaty Świata- Piotr Kołodziej

 9. Bar Łan

 10. Lila Vanilla – Lidia Hędrzak

 11. Maciej Koźlakowski uczestnik Master Chefa

 12. Fundacja im. Adama Worwy

 13. Nadleśnictwo Nowy Targ

 14. CF Podhale

 15. II LO w Nowym Targu

 16. SP nr 1 w Nowym Targu

 17. SP Nr 2 w Nowym Targu

 18. Przedszkole Liwlandia w Nowym Targu

 

PROGRAM WYSTĘPÓW NA SCENIE:

Godz. 1100 - Przywitanie

1105 – 1130 Przedszkole Liwlandia w Nowym Targu występ wokalno-

taneczny

1130 - 13 00 MOK występy artystyczne wokalno-taneczne

1300 - 1335 SP Nr 2 w Nowym Targu przedstawienie „Jedz owoce

i warzywa będziesz zdrów jak ryba”

1400 - 14 45 II LO i SP Nr 1 w Nowym Targu występy artystyczne

wokalno-taneczne

1500 - 1600 Fitnes CF Podhale

1600 - 1630 Zespół Młode Podhale PPWSZ w Nowym Targu

 

 

ulotka DL strona 1

ulotka DL strona2

PIKNIK ZDROWIA plakat 297 x 420 FINAŁ JPG

 

 

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że w związku
z dniem wolnym przypadającym na 31 maja 2018 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi
wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach :

 • 29 i 30 maja 2018 r.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 4 czerwca 2018 r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Nowym Targu                 

Z up. mgr Barbara Komperda        

p.o. Zastępcy Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu

 

 

Światowy Dzień bez Tytoniu (31 maja)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że  tegoroczne hasło Światowego Dnia Bez Tytoniu brzmi: „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”.  Celem  Światowego Dnia bez tytoniu jest zwrócenie uwagi ludzi na kwestie zdrowotnych, społecznych i ekonomiczntch skutków palenia tytoniu.  W tym roku WHO chce zwrócić uwagę na problemy wynikające z nielegalnego handlu papierosami .

 

Światowy Dzień bez Tytoniu (31 maja)

Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi (Stop illicit trade of tobacco products) - to hasło tegorocznego Światowego Dnia bez Tytoniu, obchodzonego 31 maja od 1988 roku. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.

WHO pragnie zwrócić uwagę na zagrożenie jakie niesie nielegalny handel papierosami. Szacuje się, iż w Europie nielegalny rynek wyrobami tytoniowych stanowi 6-10%. Biorąc pod uwagę dostępność ekonomiczną wyrobów tytoniowych, ograniczenie dostępności tanich papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł, ma ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego. Wyeliminowanie lub ograniczenie nielegalnego handlu będzie powodowało zmniejszenie liczby osób palących papierosy, a co za tym idzie – zmniejszy liczbę zachorowań na choroby odtytoniowe oraz ograniczy liczbę zgonów.

Również w Polsce istnieje problem handlu papierosami z nielegalnych źródeł. Polska ze względu na swoje położenie geograficzne jest nie tylko krajem docelowym i krajem pochodzenia nielegalnych wyrobów tytoniowych, ale również krajem tranzytowym dla produktów przeznaczonych na rynki zachodniej części Unii Europejskiej. Główny strumień nielegalnych papierosów płynie do Polski z Ukrainy.

Z badań GATS (2009-2010) wynika, iż w sumie 8,5% osób palących codziennie, pali papierosy pochodzące z nielegalnego źródła. Liczbę sprzedawanych w ramach szarej strefy papierosów szacuje się na ponad 8 mld sztuk w 2010 roku. Ubytek dochodów skarbu państwa, spowodowany przemytem wyrobów tytoniowych, wyniósł w 2010 roku 3,2 mld zł. Zgodnie z przewidywaniami szacunki różnią się w zależności od zamieszkiwanego regionu kraju, przy czym najwyższe odsetki zanotowano w regionie wschodnim (15,5%) i północnym (13,0%). Są to tereny Polski położone wzdłuż granicy z Ukrainą, Białorusią i Rosją, gdzie ceny papierosów są znacznie niższe niż w Polsce. Warto zwrócić uwagę również na to, że częściej papierosy z przemytu palą osoby z podstawowym wykształceniem (17,2%), a z wyższym zdecydowanie rzadziej (2,2%).W związku z niepokojącymi danymi epidemiologicznymi dotyczącymi nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi WHO dąży w dniu Światowego Dnia bez Tytoniu do podniesienia świadomości dotyczącej szkodliwego wpływu nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na zdrowie publiczne oraz zachęca kraje do ratyfikacji, przystąpienia i korzystania z Protokołu dotyczącego nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi.

 

 

ulotkaaaaa

 

 

Źródło : https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/196-swiatowy-dzien-bez-tytoniu-31-maja

 

Pliki do pobrania
Download this file (CMYK_gis-ulotka-a5-awers-rewers.pdf)Ulotka

KONKURS PLASTYCZNY „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

KONKURS PLASTYCZNY „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ” W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU SZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTONIOWEJ „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” - WYNIKI

PSSE w Nowym Targu w roku szkolnym 2017/2018 zorganizowała konkurs plastyczny pn. „Nie pal przy mnie, proszę”, w ramach realizacji programu edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego, a nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane z funduszy Samorządu Powiatu Nowotarskiego.

Głównym celem konkursu było kształtowanie u dzieci i rodziców postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego, związane z biernym paleniem. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z powiatu nowotarskiego, realizujący program „Czyste powietrze Wokół Nas”. Zadaniem uczniów było wykonanie prac plastycznych, których tematyka miała nawiązywać do profilaktyki antytytoniowej, ograniczania palenia tytoniu i wpływu palenia tytoniu na zdrowie.

Na konkurs wpłynęły 43 prace z 23 placówek (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie powiatu nowotarskiego). Komisja konkursowa przyznała 16 równorzędnych nagród i 27 równorzędnych wyróżnień. Wręczenie nagród odbyło się 10 maja 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Lista dzieci nagrodzonych i wyróżnionych w załączniku.

 

oprac. Monika Kościelniak

OZiPZ

PSSE Nowy Targ

 

 {gallery}/niepal2018/{/gallery}

 

{gallery}/niepal2018zdjecia/{/gallery}

 

 

 

Pliki do pobrania
Download this file (aaaKonkurs CPWN (2) (1).doc)Tabela wyników

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu uprzejmie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 9 i 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 i 19 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018r. dniem wolnym dla pracowników urzędów administracji rządowej:

1) dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Nowym Targu jest dzień:

4 maja 2018r. (piątek)

w tym dniu PSSE w Nowym Targu będzie nieczynne;

2) dniem pracującym dla pracowników PSSE w Nowym Targu jest dzień :

19 maja 2018r. (sobota)

w tym dniu PSSE w Nowym Targu będzie czynna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TAGU PRZYPOMINA, ŻE 31 MAJA MIJA TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH :

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TAGU PRZYPOMINA, ŻE 31 MAJA MIJA TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH :

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

„TRZYMAJ FORMĘ”*

„WYBIERZ ŻYCIE. PIERWSZY KROK”

„ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚC”

„BIEG PO ZDROWIE” **

*Uwaga: Sprawozdanie z realizacji programu „Trzymaj Formę” należy wypełnić on-line na stronie

programu- elektroniczna wersja ankiety pod adresem: http://trzymajforme.pl/ankieta/

 

** Uwaga: Druk sprawozdania z realizacji programu „Bieg po zdrowie” , szkolni koordynatorzy

programu otrzymali w wersji papierowej podczas szkolenia zorganizowanego przez

pracowników Oświaty Zdrowotnej I Promocji Zdrowia Powiatowej stacji sanitarno-

Epidemiologicznej w Nowym Targu.

 

POZOSTAŁE DRUKI SPRAWOZDAŃ PONIŻEJ:

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu informuje,
że w związku z dniami wolnymi przypadającymi na 1 i 3 maja 2018 r.

w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi,

wstrzymane zostanie przyjmowanie próbekkału do badań w dniach

od 30 kwietnia do 2 maja 2018 r.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 7 maja 2018 r.

 

Państwowy Powiatowy       

Inspektor Sanitarny w Nowym Targu

/ + /                       

mgr inż. Jolanta Bakalarz    

 

WZMOŻONY NADZÓR NAD PIASKOWNICAMI NA PLACACH ZABAW

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TARGU APELUJE O WZMOŻONY NADZÓR NAD PIASKOWNICAMI NA PLACACH ZABAW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom bawiącym się w piaskownicach, przypomina o konieczności wzmożenia nadzoru prawnym właścicielom nad piaskownicami na placach zabaw i terenach rekreacyjnych z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, jakie może stanowić brudny piasek. Zabawa w piasku jest jednym z ulubionych zajęć dzieci, dlatego nie można bagatelizować problemu zanieczyszczonych piaskownic.
W piasku, szczególnie z odkrytych piaskownic, w których bawią się nasze dzieci, mogą występować liczne chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki i inne pasożyty, będące źródłem groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych m. in. salmonelloza, grzybice skóry i paznokci, toksoplazmoza, toksokaroza czy glistnica. Zagrożenie sanitarne wzrasta, gdy place zabaw nie utrzymuje się w należytej czystości i na ich teren mają swobodny dostęp zwierzęta, także gdy piasek w piaskownicach nie jest dostatecznie często wymieniany, same piaskownice nie posiadają zabezpieczenia przed dostępem psów, kotów, zanieczyszczeniami przez ptactwo. Aby ograniczyć ryzyko sanitarne i uzyskać poprawę bezpieczeństwa dzieci korzystających z piaskownic zaleca się wymianę piasku w tych urządzeniach przed sezonem oraz przynajmniej dwa razy w jego trakcie. Ponadto istotne jest zabezpieczenie piaskownic tj. wykonanie ich zakrycia, które uniemożliwi lub utrudni dostęp do piasku zwierzętom - psom, kotom i gołębiom.
Na terenie, w którym zlokalizowana jest piaskownica powinna być widoczna informacja o zakazie wprowadzania do piaskownicy zwierząt. Nie mniej istotny dla bezpieczeństwa dzieci jest także stan techniczny piaskownic, dlatego przed rozpoczęciem sezonu należy przeprowadzić stosowne konserwacje. Mając na względzie poprawę sytuacji w powyższym zakresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu zwraca się do wszystkich władz gmin oraz właścicieli placów zabaw i piaskownic o wzmożenie nadzoru i opiekę nad miejscami zabaw dzieci.

 

 

APEL DO OPIEKUNÓW:

Zadbaj o prawidłowe nawyki higieniczne:

1. Dopilnuj aby dziecko nie wkładało do ust brudnych rąk, ani przedmiotów

2. Pamiętaj o konieczności umycia rąk po zabawie w piaskownicy

3. Umyj dokładnie zabawki, których używało dziecko do zabawy w piaskownicy

 

Dopilnuj aby dziecko nie spożywało żadnych posiłków, ani przekąsek w czasie zabawy w piaskownicy (choroby „brudnych rąk”), sam nie prowokuj takich sytuacji poprzez "dokarmianie" dziecka podczas zabawy w piaskownicy (częstowanie dziecka paluszkami, ciasteczkami itp.).

 

Jeżeli jesteś właścicielem psa lub kota zadbaj o właściwe postępowanie z ich odchodami. Pamiętaj o odrobaczaniu zwierząt.

 

Witryna

Odsłon artykułów:
682851

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: (+48) 222 500 115

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu