Sekcja Nadzoru Higieny Pracy

Zadania Sekcji Nadzoru Higieny Pracy

Zadania  Sekcji Nadzoru Higieny Pracy

Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 • Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy,
 • Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach  chemicznych i ich mieszaninach oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i preparaty chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej,
 • Kontrola przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne,
 • Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,
 • Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3,
 • Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących  realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracyszkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
 • Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji,
 • Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych,
 • Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami,
 • Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN,
 • Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 • Nadzór nad warunkami bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • Rozpatrywanie wniosków i interwencji w zakresie swojego działania,
 • Prowadzenie postępowania w sprawie wprowadzania do obrotu środków zastępczych, prowadzenie   sprawozdawczości oraz opracowywanie  analizy danych dotyczących środków zastępczych oraz monitorowanie pojawiania się nowych rodzajów produktów będących środkami zastępczymi, skutków wywołanych ich użyciem i miejsc występowania,

·         Współpraca z innymi organami kontroli oraz komórkami organizacyjnymi Stacji.

Witryna

Odsłon artykułów:
814409

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: (+48) 222 500 115

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu