Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania Sekcji Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży

Nadzór Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Nowym Targu

Sprawuje nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, szkoły wyższe, placówki wychowania pozaszkolnego oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Główne zadania sekcji to:

 • Nadzór nad warunkami sanitarno-technicznymi w zakładach dziecięco-młodzieżowych w  pomieszczeniach budynku i jego otoczeniu,
 • Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania, w tym:
  - ocena dostosowania mebli szkolnych / przedszkolnych do wzrostu uczniów / przedszkolaków,
  - higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach,
  - ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach,
  - ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, klasopracowniach, laboratoriach,
  - egzekwowanie zakazu palenia tytoniu w placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • Ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi placówek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego),
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie higieny dzieci i młodzieży
 • Załatwianie spraw bieżących i interwencyjnych z zakresu działalności Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Nowym Targu.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu.
 • Sporządzanie planów działalności kontrolnej oraz sprawozdań z ich realizacji.
 • Współpraca z organami prowadzącymi placówki oświatowo-wychowawcze i innymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie poprawy warunków zdrowotnych, procesów nauczania i wychowania mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
 • Współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie realizowanych zadań.

Witryna

Odsłon artykułów:
682845

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: (+48) 222 500 115

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu