KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO KLUSZKOWCE-CZORSZTYN Z DNIA 5.08.2015r.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu  publicznego Kluszkowce-Czorsztyn, że przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 3 sierpnia 2015r. nie wykazały przekroczeń bakteriologicznych ( bakterii grupy coli, Escherichii coli) i fizykochemicznych.

 Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Nowym Targu

/+/

mgr inż. Jolanta Bakalarz

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO KLUSZKOWCE-CZORSZTYN Z DNIA 31.07.2015r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego  Kluszkowce, że w dniu 31.07.2015r wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi .

W chwili obecnej używanie wody do celów spożywczych jest możliwe pod warunkiem przegotowania wody przed jej spożyciem.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Nowym Targu

/+/

mgr inż. Jolanta Bakalarz

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA PT. „KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU – SZCZEPIMY! ZAPOBIEGAMY!”

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w lipcu br. nawiązał współpracę z Fundacją Aby żyć, dotyczącą realizacji ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej pt. „Kleszczowe Zapalenie Mózgu – Szczepimy! Zapobiegamy”.
 
Celem kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą kleszcze ze szczególnym uwzględnieniem kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) oraz zachęcenie do szczepień ochronnych w celu zapobiegania groźnemu dla życia i zdrowia wirusowi (KZM).

DOPALACZE = NARKOTYKI!

Dopalacze - potoczna nazwa różnego rodzaju substancji psychoaktywnych,  które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych. Dopalaczami mogą być nazywane związki stanowiące pochodne zakazanych substancji psychoaktywnych (np. amfetaminy) lub też preparaty ziołowe zawierające związki halucynogenne. Stopień ich szkodliwości na zdrowie i potencjału uzależniającego jest różny. Wiele substancji nie zostało jeszcze pod tym względem zbadanych, co stwarza dodatkowe zagrożenie. Bezsprzecznie fałszywe jest przekonanie, że dopalacze są bezpieczną alternatywą narkotyków. Oficjalnie dopalacze sprzedawane są jako produkty kolekcjonerskie, nie nadające się do spożycia.

Czytaj więcej...

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE DZIECI ORAZ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FONTANN ULICZNYCH na podstawie stanowiska uzyskanego od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

 

1.      Fontanny i podobne urządzenia wodne, instalowane poza budynkami (parki, ulice) mogą czasami stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w ich sąsiedztwie lub korzystających z nich. Dzieje się tak jednak przede wszystkim w przypadku ich niewłaściwego zaprojektowania i utrzymania, a także niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z nich, w tym np. picia wody lub kąpieli czy wręcz pływania w otwartym zbiorniku fontanny.

2.      Zagrożenia dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fonatnny/zbiornika, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie i zakażeniem drogą doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych z powłok ciała poprzez ręce lub trzymane w nich przedmioty do jamy ustnej. Ryzyko to jest mniejsze gdy woda w fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze  zbiornika następuje w krótkim czasie, maksymalnie kilku godzin. W przypadku gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory powłok ciała w tym S.aureus i dermatofity.

3.      Woda w fontannach zwykle charakteryzuje się niską barwa i mętnością, w związku z czym mylnie i bezzasadnie uważana jest potocznie za wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia, podczas gdy w rzeczywistości nie jest ona intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do kąpieli. Wykorzystywanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca, ponieważ woda w tego typu  urządzeniach nie jest uzdatniana i dezynfekowana analogicznie jak w przypadku pływalni, a jakość jej nie podlega systematycznej kontroli.

4.      Na czystość mikrobiologiczną wody będącej w obiegu tych obiektów wpływają między innymi: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody. Istotną rolę w zanieczyszczaniu wody w fontannach odgrywają również źródła zewnętrzne takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty itp.) oraz ludzi.

5.      Innego typu zagrożenia mogą wiązać się z fontannami, których elementem jest ogólnodostępny otwarty zbiornik wody, do którego powraca woda  z wyrzuconego pod ciśnieniem strumienia. Pozostając w otwartym zbiorniku, może ona podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych między innymi: E.coli, enterokoki jak również w wodzie mogą być obecne wirusy (enterowirusy, norowirusy) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). W przypadku fontanny z systemem recyrkulacji wody nie poddawanej jednocześnie uzdatnianiu ani dezynfekcji mogą one być obecne również w strumieniu wody fontanny.

6.      Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę  (przebiegającej jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Zakażenie następuje drogą wziewna, zagrożenie stwarza więc samo przebywanie w pobliżu źródła aerozolu.  Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosząca 25-45°C, nie stosowanie dezynfekcji wody, brak kontroli narastana biofilmu na wewnętrznej powierzchni instalacji. Czynnikiem sprzyjającym zakażeniu jest aerozol wodny o średnicy kropel 2.0 µm – 5.0 µm, które łatwiej osiągają dystalne odcinki dolnych dróg oddechowych. Ryzyko zakażenia skutecznie minimalizuje okresowa kontrola stanu instalacji wodnej, połączona z usuwaniem ewentualnego biofilmu, utrzymywanie temperatury wody na poziomie poniżej 20°C, dezynfekcja wody (związki chloru, promieniowanie UV). Właściwe zaprojektowanie fontanny powinno zapewniać także laminarny (nie turbulentny) wypływ wody.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU LOKALNEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA ŁAPSZE NIŻNE, UL. DŁUGA 169 Z DNIA 13.07.2015R.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu  lokalnego zaopatrującego w wodę Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych , że przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu  08.07.2015r. nie wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych

  - Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.


               Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Nowym Targu

/+/

  mgr inż. Jolanta Bakalarz

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO RABA WYŻNA Z DNIA 09.07.2015r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody  z wodociągu publicznego Raba Wyżna, że w dniu 09.07.2015r wydał decyzję o unieruchomieniu wodociągu publicznego Raba Wyżna.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 07.07.2015r. wykazały zanieczyszczenie bakteriologiczne oraz fizykochemiczne wody (bakterie grupy coli, Escherichia coli, mętność)

 Woda nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Nowym Targu

/+/

mgr inż. Jolanta Bakalarz

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO W KROŚNICY Z DNIA 03.07.2015r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu  publicznego Krośnica, że przeprowadzone badanie laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 22 czerwiec  2015r. nie wykazały przekroczeń bakteriologicznych( bakterii grupy coli, Escherichii coli, clostridium perfringens)

- Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Nowym Targu

/+/

mgr inż. Jolanta Bakalarz

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU LOKALNEGO ZAOPATRUJĄCEGO W WODĘ BUDYNKI: SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA, PIEKARNI GS, URZĘDU GMINY, RESTAURACJĘ „SPISKĄ” oraz BUDYNKI PRYWATNE W ŁAPSZACH NIŻNYCH Z DNIA 03.07.2015r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z w/w wodociągu lokalnego że :

- przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 30 czerwca 2015r. wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (bakterie grupy coli ), w związku z powyższym  w dniu 03.07.2015r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi obowiązującą do dnia 03.08.2015r.

W chwili obecnej używanie wody do celów spożywczych jest możliwe pod warunkiem przegotowania wody przed jej spożyciem.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Nowym Targu

/+/

mgr inż. Jolanta Bakalarz

Witryna

Odsłon artykułów:
692603

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: (+48) 222 500 115

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu