KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU LOKALNEGO W KICZORACH: SZKOŁA PODSTAWOWA W KICZORACH Z DNIA 05.11.2014R.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU  LOKALNEGO W KICZORACH: SZKOŁA PODSTAWOWA W KICZORACH Z DNIA 05.11.2014R.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu  lokalnego w  Kiczorach  , że przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 15 października 2014r. nie wykazały przekroczenia parametrów fizykochemicznych i  mikrobiologicznych

- Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego. 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Nowym Targu

/+/

mgr inż. Jolanta Bakalarz

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU LOKALNEGO N ZOZ KONSYLIM W OCHOTNICY GÓRNEJ Z DNIA 23.10.2014.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu  lokalnego N ZOZ Konsylium w Ochotnicy Górnej, że przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 9 października 2014r.  nie wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych

- woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.                                                                                                            Państwowy Powiatowy

                                                                                                               Inspektor Sanitarny

                                                                                                                 w Nowym Targu        

                                                                                                          mgr inż.  Jolanta Bakalarz

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU LOKALNEGO URZĄD GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ Z DNIA 23.10.2014.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu  lokalnego Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, że przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 9 października 2014r.  nie wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych

- woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.                                                                                                            Państwowy Powiatowy

                                                                                                               Inspektor Sanitarny

                                                                                                                 w Nowym Targu        

                                                                                                          mgr inż.  Jolanta Bakalarz

Informacje dla lekarzy POZ i służb medycznych -procedury postępowania

 

Ministerstwo Zdrowia opracowało i przekazało do wykorzystania przez pracowników służby zdrowia procedury postępowania  w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej wysoce niebezpiecznej oraz mapa ognisk epidemii (w załącznikach 1-6).