Nowa strona internetowa

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA!

Od 3 listopada 2020 r. niniejsza strona jest STRONĄ ARCHIWALNĄ!

Aktualna strona internetowa znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/psse-nowy-targ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnie 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako „Rozporządzenie”, informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 6, 34-400 Nowy Targ, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., centrala telefoniczna: (+48) 222 500 115.

1) Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 Rozporządzenia);

b) sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia);

c) usunięcia danych z wyjątkiem gdy przepisy prawa stanowią inaczej (art. 17 Rozporządzenia);

d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia);

e) przenoszenia danych w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa (art. 20 Rozporządzenia);

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację (art. 21 Rozporządzenia);

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (art. 77 Rozporządzenia).

2) Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powieżonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit.e Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) 

3) Dokumentacja zawierająca Państwa dane osobowe objęta jest zasadami poufności, administrator wdraża odpowiednie dokumenty "Polityki Ochrony Danych" oraz środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochonie Danych (art.24 ust.1 i 2)

Witryna

Odsłon artykułów:
878235

Media społecznościowe

Kontakt

tel.: (+48) 222 500 115

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu